"ชาวดิแอทติจูดคลับ" ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น “พ้อต่อ” ปี 2558

Event on

9

Sep 2015

บริษัท ดิ แอท ติ จูด คลับ จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ CEO The Attitude Club และกรรมการผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวภูเก็ต “พ้อต่อ” (สารทจีน) ประจำปี 2558

 

"ชาวดิแอทติจูดคลับ" ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น “พ้อต่อปี 2558

 

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทดิแอทติจูดคลับจำกัดและบริษัทในเครือ

นำโดยคุณวีระชัยปรานวีระไพบูลย์ CEO The Attitude Club และกรรมการผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวภูเก็ต พ้อต่อ” (สารทจีน) ประจำปี 2558 ซึ่งได้ร่วมถวายขนมเต่าแดง (ตั่วกู้) เพื่ออนุรักษ์และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื้อของชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ศาลเจ้าพ่อต่อก้ง (บ้านบางเหนียว)

 

 

Sep 9 th, 2015 - Led by Mr. Wirachai Pranveerapaibool  CEO , associate with Chief Executive Directors of The Attitude Club Co., Ltd. The traditional build valuable of Phuket "Por Tor" (Hungry Ghost) Festival in Phuket 2015. Based on the belief of the Chinese at Por Tor Kong shrine.

 

 

 

Back to News Page

 

Other News

สนับสนุนน้ำดื่มโครงการ 88 พรรษา บริจาคโลหิต

บริษัท ดิ แอทติจูด คลับ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 400 ขวด เพื่อมอบให้แก่ผู้บ...

Event on: 3 Dec 2015

มอบเงินทำบุญจากการจำหน่ายเสื้อเด็กอ๊าม 2015

บริษัท ดิแอทติจูด คลับ และบริษัทในเครือ ร่วมมอบเงินทำบุญจากการจำหน่ายเสื้...

Event on: 20 Nov 2015

เทศกาลถือศีลกินผัก 2015

บริษัท The Attitude Club และบริษัทในเครือ มีความภาคภูมิใจและมีความยินดีที่จ...

Event on: 12 Oct 2015